Program

Höstens program 2023


RENSKRIVNING AV DOMBÖCKER 1733 - 44


Arbetet med att göra originaltexternas handskrivna protokoll lättare att läsa börjar närma sig fullbordan. Tingsrättens protokoll omformas till tryckttext och i viss mån moderniseras språkligt alternativt förklaras. Målet är att domböckerna för 1733 – 39 i Nordals härad ska vara klara att tryckas under 2024.


Arbetet sker i samarbete med Mellerud-Holm-Järns hembygdsförening.RESA I SKÅLLERUD SOCKEN 30 SEPTEMBER


Huvudguide under resan är Göran Rigemo. Under resan görs historiska nedslag i Köpmannebro, Skållerud, Upperud och Håverud.


Samlingklockan 10.00 vid tingshuset i Mellerud för avfärd i egna bilar till Köpmannebro. Därefter till Skålleruds kyrka, där Mauri Simson guidar. Medhavdfika intas i sockenstugan och sedan fortsätter resan till Upperud och Håverud.Anmälan sker till Håkan Hultman, kavalleriet62(at)gmail.com,senast 22 sep­tember. Meddela vid anmälan om du reser med egenbil eller vill samåka.


Kostnad:Gratis för medlemmar, övriga 100 SEK/person.

Tänk på att ta med egen fika och bensinpengar till den du samåker med.”GUBBEN I LUR –MIRAKELDOKTOR ELLER KVACKSALVARE?” TISDAG 10 OKTOBER


Göran Rigemo berättar och visar bilder om Ture Foss som behandlade diverse krämpor och värk med elektrisk ström. Under 1950- och 1960-talen bodde han och verkade i Mellerud. Fika serveras. Ingela Holmgren Gerdén och Ingvar Lisius ansvariga.


Tingssalen,Tingshuset, Mellerud klockan 18

Kostnad:80 kr/person.


ARKIVENS DAG, LÖRDAG 11NOVEMBER


Göran Hellstrand berättar om ”Restads begravningsplats – bara ett nummer” i Tingssalen, Tingshuset i Mellerud klockan 10. Restad gård i Vänersborg var under 1900-talet ett sjukhus för psykiatrisk vård. Begravningsplatsen har därför en unik historia. Fika serveras. Öppet hus i Melleruds museums släktforskningsarkiv efteråt till klockan 14.


Kostnad:80 kr inklusive fikat.Ladda ner höstens program här!Med reservation för eventuella ändringar!

Workshop -Forskning i arkivet:


Medlemmar kan komma och forska i arkivet, diskutera sin forskning med andra, få hjälp om man kört fast och så vidare.


Ibland bjuds det också påen särskild program-punkt på cirka 30-45 minuter som är valfritt att delta i.


Tid: 17.00 - 20.00Tisdag 12 september


Värdar:Inger Åfoss och Susanne Sambia


Fika: 30 kr.


Avslutningsfest


Istället för julbord blir det gåsfest – det vill säga smörGÅSfest med olika sorters bröd med pålägg och drycker. En film om Surte glasbruk kommer att visas.


Tisdag 7 november

klockan18


Tingshuset, Mellerud


Anmälan sker till Håkan Hultman 070-461 44 31, kavalleriet62(at)gmail.com,senast 1 november.


Ingen kostnad för medlemmarna.