Program


Släktforskare på Dahl

Vårens PROGRAM 2020

Vårens programpunkter för mars till och med maj ställs in.


SLÄKTFORSKNINGENS DAG Lördag 18 januari

i samarbete med Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening i Tingshuset i Mellerud.
Dagen har temat ”Officerare och soldater – deras liv och bostäder”.
Klockan 11.00-12.00 berättar Håkan Hultman om sin forskning på de sista indelta soldaterna i Västgöta-Dals regemente, Sundals kompani, samt det han funnit om soldater och officerare i Holm och Järn efter 1632.

Inträde föredrag 50 kr till föredraget.
Släktforskningsarkivet på Melleruds museum är öppet mellan 12.00-15.00

Fika finns att köpa

MEDLEMSKVÄLLAR PÅ MELLERUDS MUSEUM
kl. 17.00-20.00
Medlemmar kan komma och forska i arkivet, diskutera sin forskning med andra, få hjälp om man kört fast m.m. Det finns värdar för varje träff som hjälper till med praktiska frågor. Fika: 20 kr

Värdar:
Tisdag 28/1: Ingela Gerdén och Ingvar Lisius
Torsdag 13/2: Monica Koch och Susanne Sambia
Onsdag 18/3: Anna och Lars Stålborg (INSTÄLLD) OBS!
Torsdag 16/4: Håkan Hultman och Bertil Landegren
Tid: 17.00 – 20 .00
Plats: Melleruds Museum
Fika: 20 kr.


ÅRSMÖTE Tisdag 4 februari kl. 18.00

I tingssalen på Tingshuset i Mellerud. Stadgeenliga förhandlingar och
val. Föreningen bjuder på fika. Föredrag av Jonas Andersson om hans
gårdsforskning om Törsbyn.


RENSKRIVNING AV UPPBUDSPROTOKOLL

Uppbud gjordes i tingsrätten/rådhusrätten i samband med försäljning av fastighet
för att de som hade bördsrätt skulle ha möjlighet att hävda förköpsrätt. Speciellt
intressant för släktforskare om man forskar på en gård eller bygd.
Uppbudsprotokollen har fotograferats och uppgiften är att läsa och skriva av dem,
för att underlätta läsningen för släktforskare.
Vårterminen börjar 14 januari på tisdagar kl. 11.00-14.00 med fikapaus.
Plats: Melleruds Museum
Arrangör är Melleruds Museum, tel 0530-13214, info@mellerudsmuseum.comDNA-Café 18 april kl. 10.00-16.00 INSTÄLLD

Workshop för dig som har DNA-testat dig själv eller en släkting och vill lära dig mer.
Vi hjälper varandra att tolka resultat och ge tips för att komma vidare. 
Kl.10.00 – 12.00 erbjuds nybörjarhjälp med att logga in på ditt test, grundläggande sortering av träfflistan, vilka matchningar ska du fokusera på samt hjälp att lägga upp ditt släktträd. Övrig tid blir som vi själva vill. Kanske har du träff på någon annan i föreningen? Hur är vi släkt?
Vi bryter för lunch kl 12.00
Deltagaravgift 50 kr inkl förmiddagsfika. Ingen föranmälan behövs. Öppet för alla.
Egen bärbar dator, inloggningsuppgifter till ditt DNA-test medtages.
Plats: Tingssalen, Tingshuset, Mellerud

SOCKENRESA LÖRDAG 9 MAJ INSTÄLLD

Resa i Frändefors socken. Ett detaljerat program kommer att i vår presenteras på
webbsidan www.dahlrot.se. Programmet skickas även ut på e-post. Anmälan till
resan sker till info(at)dahlrot.se senast 1 maj. Möjlighet till samåkning från
Mellerud.


Ladda ner vårens program här!


Med reservation för eventuella ändringar!

Copyright Släktforskare på Dahl 2019

VAD VILL DU LÄRA DIG?

Programansvariga vill ha tips och idéer på aktiviteter och cirklar från dig som är medlem!


Kontakta oss: info(at)dahlrot.se