Program

Vårens program 2024


SLÄKTFORSKNINGENS DAG, LÖRDAG 20 JANUARI


Håkan Hultman visar grunderna i släktforskning för nybörjare i Stallet bakom
Tingshuset i Mellerud klockan 11.00. Fika 50 kr.


12.00 -15.00 Öppet hus i släktforskningsarkivet på Melleruds museum. Hjälp
att komma i gång med sin forskning.


”I EMIGRANTERNAS FOTSPÅR”OCH ÅRSMÖTE TISDAG 27 FEBRUARI


Bengt Herrman berättar om emigranternas resa från Göteborg, via Hull och
Liverpool till New York och något om livet i Amerika klockan 18.00.


Därefter fikapaus och avslutningsvis årsmöte med stadgeenliga förhandlingar och val.


Tingssalen, Tingshuset, MellerudRENSKRIVNING AV DOMBÖCKER 1733 - 44


Arbetet med att göra originaltexternas handskrivna protokoll lättare att läsa
börjar närma sig fullbordan. Tingsrättens protokoll omformas till tryckt text
och i viss mån moderniseras språkligt alternativt förklaras. Målet är att
domböckerna för 1733 – 39 i Nordals härad ska vara klara att tryckas under
2024. Arbetet sker i samarbete med Mellerud-Holm-Järns
hembygdsförening.Ladda ner vårens program här!Med reservation för eventuella ändringar!

Forskning i arkivet på Melleruds Museum:


Alla som är intresserade kan komma och forska i arkivet, diskutera sin forskning med andra, få hjälp om man kört fast och så vidare.


Ibland bjuds det också påen särskild program-punkt på cirka 30-45 minuter som är valfritt att delta i.


NYTT 2024: Aktiviteten
annonseras i lokaltidningen
och alla är
välkomna.


Tid: 17.00 - 20.00


Fika: 40 kr

Tisdag 30 januari


Värdar:Ingela Gerdèn och Susanne Sambia


Tisdag 20 februari


Värdar: Monica Koch och Inger Åfoss


Tisdag 26 mars

Vädar: Ingela Gerdén och Susanne Sambia


Håkan Hultman visar exempel på hur forskningen kan presenteras. 


Tisdag 23 april

Värdar: Håkan Hultman och Ingela Gerdén