Program

 

Släktforskare på Dahl

Höstens program 2018

 

Medlemskvällar i arkivet på Melleruds Museum

Onsdagarna: 19 september, 17 oktober, 14 november OBS! datum

Tid: 17.00 – 20.00

 

Tredje onsdagen i månaden har vi träffar på museet. Medlemmar kan komma och forska i arkivet, diskutera sin forskning med andra, få hjälp om man kört fast m.m. Fika 20 kr. Det finns värdar för varje träff som hjälper till med praktiska frågor.

Värdar:

19/9 Ingvar Lisius & Håkan Hultman

17/10 Lena Emanuelsson & Susanne Sambia

14/11 Anna & Lars Stålborg OBS! datum

 

Melleruds Mässan 20 - 21 oktober

För tredje gången finns föreningen representerade på Mellerudsmässan. Vi hjälper nybörjare att hitta sina släktingar, svarar på funderingar kring ämnet, ger tips och idéer på sökvägar m m. Vi har även bok-/CD-försäljning samt lotteri. DNA-forskning är ett relativt nytt sätt att hitta sina släktingar på. Vi informerar om hur man går tillväga. Kom och besök oss med era frågor

Tid: lördag kl 10 - 16, söndag kl 10- 15

Plats: Rådahallen, Bergsgatan 28, Mellerud

 

Studiecirkel: ”DNA i släktforskningen"

Cirkel för dig som är nybörjare och har tagit autosomalt DNA-test. Deltagarna bidrar med frågor och eventuella kunskaper till en diskussion kring möjligheterna att använda resultaten i sin forskning. Kursmaterial och fika till självkostnadspris.

Kursmaterial förbundets handbok: Släktforska med DNA (Peter Sjölund).

Anmälan till info(at)dahlrot.se senast 22/10.

 

Förberedelser: För att kunna tillgodogöra sig innehållet i cirkeln bör deltagarna fått sina resultat vid cirkelns uppstart samt veta hur man loggar in till sitt konto på testföretaget. Endast autosomalt DNA tas upp i cirkeln! Y-DNA och mt-DNA behandlas

inte.

Tisdagar: 30 oktober, 20 november*, 27 november

Tid: 18.00 -21.00

Plats: Tingssalen, Tingshuset, Mellerud

3 ggr á 3 tim. 8 platser

 

* OBS! Ändrat datum 20/11

 

Arkivens dag 17 november

Obs! Datum ändrat p g a modelltågsmässan i Håverud 10/11!

 

Öppet Hus i släktforskningsarkivet på Melleruds Museum samt eventuellt föredrag. Programpunkter är under planering och läggs ut på webbsidan samt eventuell annons i Melleruds Nyheter.

 

Julbordsresa i början av december

Inbjudan med datum skickas till medlemmar via e-post eller brev i november.

 

Ladda ned höstens program här

 

Copyright Släktforskare på Dahl 2016

VAD VILL DU LÄRA DIG?

Programansvariga vill ha tips och idéer på aktiviteter och cirklar från dig som är medlem!

 

Kontakta oss: info(at)dahlrot.se